EASA SIB - 06_2022 Risks Emerging During Ramp-up of Aviation Activities

Μετά από δύο χρόνια σοβαρών μειώσεων της αεροπορικής δραστηριότητας λόγω του COVID-19, η αεροπορική βιομηχανία στην Ευρώπη έχει ξαναμπεί σε πολύ γρήγορους ρυθμούς ανάκαμψης και τα επίπεδα αεροπορικής κίνησης πλησιάζουν αυτά του 2019, με συνέπεια να έχει αυξηθεί ο φόρτος εργασίας για την εξυπηρέτηση των πτήσεων.

Δυστυχώς η ταχεία αυτή ανάκαμψη έχει δημιουργήσει λειτουργικά προβλήματα τόσο σε αεροδρόμια όσο και σε αεροπορικές εταιρίες με προεξέχοντα τα θέματα διαχείρισης επιβατών και αποσκευών, επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, ελέγχων ασφαλείας από έκνομες ενέργειες.

Η βασική αιτία για αυτές τις δυσκολίες είναι η μειωμένη διαθεσιμότητα επαρκούς και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Η EASA αφού αξιολόγησε τα ανωτέρω και εκτός από τις προαναφερθείσες δυσκολίες, οι οποίες οδηγούν σε παρατεταμένες καθυστερήσεις πτήσεων ή και ακυρώσεις αυτών, προχώρησε στην επισήμανση πιθανών κινδύνων ασφάλειας που προκύπτουν ή δύνανται να προκύψουν από τα υψηλά επίπεδα κόπωσης του προσωπικού και των πληρωμάτων αεροσκαφών.

Αν και επί του παρόντος δεν υπάρχει σημαντική ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια ή την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες που να σχετίζονται με την έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, η EASA εξέδωσε το επισυναπτόμενο SIB για να γνωρίσει στην αεροπορική κοινότητα ορισμένες συστάσεις ασφαλείας οι οποίες θα βοηθήσουν:

 • στο μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων,
 • στη συνολική αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία του αεροπορικού συστήματος, καθώς και
 • στο μετριασμό ή και εξάλειψη πιθανών κρυφών κινδύνων σχετιζόμενων με την ασφάλεια και την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες.

Οι συστάσεις που περιέχονται στην επισυναπτόμενη SIB, περιλαμβάνουν δράσεις διαχειριστών αεροδρομίων, φορέων επίγειας εξυπηρέτησης (σε συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης αεροδρομίων) και αεροπορικών εταιριών αλλά και δράσεις των Αρμόδιων Εποπτικών Αρχών που για την χώρα μας είναι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και χωρίζονται σε τέσσερεις κατηγορίες:

 • Συνεργασία
 • Αναφορά περιστατικών ασφαλείας και διαχείριση της διακινδύνευσης της ασφάλειας
 • Διοικητικές διαδικασίες και
 • Περιορισμοί χρόνου πτήσης ιπταμένου προσωπικού

Επιπλέον βοηθητικό υλικό της EASA μπορείτε να βρείτε:

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω βοηθητικό υλικό δεν είχε στο παρελθόν μοιραστεί ούτε είχε εξεταστεί η εφαρμογή του από την Α.Π.Α., καθώς εκδόθηκε πέρυσι αλλά οι κίνδυνοι και οι δράσεις που αναφέρονται σε αυτό ισχύουν και σήμερα και για αυτό παρακαλούμε για την ανταπόκρισή σας σχετικά με την ανάλυση, την αξιολόγηση και τον χρονικό προγραμματισμό δράσεων.

Για την σχετική σας ανταπόκριση θα ήταν χρήσιμο να δημιουργήσετε ένα αρχείο σε μορφή EXCEL, όπου:

 • Στην πρώτη στήλη θα εμφανίζονται τα safety issues (μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παρούσα SIB και η επισκόπηση της EASA – Απρίλιος 2021) που μπορεί να επηρεάζουν τον οργανισμό σας (αυτό θα εξαρτάται από το είδος της δραστηριότητας, το μέγεθος του οργανισμού, την εποχικότητα στην λειτουργία, κλπ).
 • Στη δεύτερη στήλη θα εμφανίζονται τα προτεινόμενα recommendations της EASA και οι δράσεις του οργανισμού σας για την βελτίωση του κινδύνου από τα safety issues που έχετε ήδη αναγνωρίσει ότι μπορεί να επηρεάζουν τον οργανισμό σας.
 • Στην τρίτη στήλη δηλώστε εάν έχουν ήδη γίνει κάποιες δράσεις καθώς και τον χρόνο ολοκλήρωσής τους
 • Στην τέταρτη στήλη εάν προγραμματίζονται να γίνουν καινούργιες και στην τέταρτη τον υπολογιζόμενο χρονοπρογραμματισμό εφαρμογής τους.

Στα πλαίσια παρακολούθησης εφαρμογής των συστάσεων της επισυναπτόμενης SIB από την Α.Π.Α., παρακαλούμε έως και την Δευτέρα 8 Αυγούστου όπως μας αποστείλετε το ανωτέρω αρχείο EXCEL στην ηλεκτρονική διεύθυνση safety@hcaa.gov.gr .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αρκετά safety issues αφορούν φορείς επίγειας εξυπηρέτησης και απαιτείται και η συνεργασία τους με τους φορείς διαχείρισης αεροδρομίων.

Τέλος μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2022 παρακαλούμε να μας γνωρίσετε την απόδοση εφαρμογής των καινούργιων δράσεων στις οποίες έχει προβεί ο οργανισμός σας, συμπληρώνοντας στο ίδιο EXCEL μία έκτη στήλη στην οποία θα αναφέρεται ο βαθμός αποτελεσματικότητας, τυχόν δυσκολίες στην εφαρμογή των δράσεων και εάν ο οργανισμός σας προγραμματίζει τροποποιήσεις των δράσεων ή όχι.

Σας ευχαριστούμε που συνδράμετε στην βελτίωση της ασφάλειας, είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

SHARE