Υποβολή Καταγγελίας στην ΑΠΑ

Για να υποβάλλετε καταγγελία στην ΑΠΑ - Τμήμα Δικαιωμάτων Επιβατών, αποστέλλετε e-mail στο [email protected] επισυνάπτοντας με σειρά προτεραιότητας :

  1. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ (μπορείτε να υποβάλλετε ακριβώς αυτό που είχατε συμπληρώσει για την αεροπορική εταιρεία)
  2. Αντίγραφο εισιτηρίου.
  3. Κάρτα επιβίβασης (boarding pass) εφόσον δόθηκε.
  4. Αποδείξεις.
  5. Αλληλογραφία με την αεροπορική από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία πρώτης επαφής μαζί της και απάντηση της, εφόσον υπάρχει.
  6. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό θεωρείτε ότι μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη εξέταση του αιτήματος σας.

SHARE