engine

Πιστοποιητικό Επιθεώρησης της Αξιοπλοΐας

Το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας εκδίδεται για την διασφάλιση της πτητικής ικανότητας του αεροσκάφους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 της Επιτροπής.. Για το σκοπό αυτό, εκτελείται περιοδικά έλεγχος αξιοπλοΐας του αεροσκάφους και των αρχείων αυτού. Αεροσκάφος το οποίο κατέχει πιστοποιητικό αξιοπλοΐας κράτους μέλους της EASA δύναται να εκτελεί πτήσεις μόνο με εν ισχύ πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας  (ARC). Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από επιτυχή ολοκλήρωση της επιθεώρησης αξιοπλοΐας του αεροσκάφους και έχει ισχύ για ένα έτος.

SHARE