sec

Πιλότοι και πλήρωμα καμπίνας

Δυνάμει του Κανονισμού (EU) No 1178/2011, είναι αρμοδιότητα της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας η καθιέρωση των προτύπων ή πιστοποίηση των:
-  διαφόρων επιπέδων ικανοτήτων για τα πτυχία χειριστών, τους όρους έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης πτυχίου, τα προνόμια και τις υποχρεώσεις των κατόχων των πτυχίων, τις προϋποθέσεις μετατροπής των υφιστάμενων εθνικών πτυχίων χειριστών και των εθνικών πτυχίων ιπτάμενων μηχανικών σε πτυχία χειριστών, καθώς και τους όρους αποδοχής των πτυχίων τρίτων χωρών
- τις προϋποθέσεις για την έκδοση, τη διατήρηση, την τροποποίηση, τον περιορισμό, την αναστολή ή την ανάκληση των βεβαιώσεων επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών, καθώς και τα προνόμια και τις ευθύνες των κατόχων βεβαιώσεων επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών
- τις προϋποθέσεις για την έκδοση, τη διατήρηση, την τροποποίηση, τον περιορισμό, την αναστολή ή την ανάκληση πιστοποιητικών των φορέων εκπαίδευσης χειριστών ιπτάμενων πληρωμάτων πολιτικής αεροπορίας.

SHARE