akis23

FLIGHT CREW LICENSING

Διαδικασίες Υποβολής Αιτήσεων κατά Part FCL στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας

Σε συνέχεια της από 8 Φεβρουαρίου 2024 συνάντησης του Διοικητή της ΑΠΑ με τους επικεφαλής των Αδειοδοτημένων Οργανισμών Εκπαίδευσης (ΑΤΟ) αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων κατά Part FCL συμφωνήθηκαν και αμφότεροι αποδέχτηκαν τα εξής:

1. Την υποβολή των πάσης φύσεως αιτήσεων για έκδοση άδειας κατά Part FCL αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (softcopy) και μόνο στην Κεντρική Γραμματεία της ΑΠΑ στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [email protected]

2. Την υποχρεωτική υποβολή των νέων εντύπων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για κάθε κατηγορία αίτησης όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο της.

3. Την υποχρεωτική υποβολή ξεχωριστού εντύπου αίτησης, ορθά συμπληρωμένο, όπως αυτό είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΠΑ, ανά αίτημα συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παράβολο. Η κάθε αίτηση θα υποβάλλεται με ξεχωριστό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σχετικές αναλυτικές οδηγίες θα αναρτηθούν και στην Ιστοσελίδα της Αρχής

4. Την υποχρεωτική αποστολή ταυτοποιητικών εγγράφων (πχ. Ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια διαμονής) για την κάθε αίτηση καθώς και τη σχετική εξουσιοδότηση όταν πρόκειται για υποβολή και επίδοση δια τρίτου ατόμου ή φορέα – οργανισμού πέρα από τον αιτούντα. Στην περίπτωση υποβολής αιτήσεων μέσω κάποιου οργανισμού θα πρέπει να υποβάλλεται και η σχετική συναίνεση του αιτούντα προς τον οργανισμό καθώς και τα πλήρη ταυτοποιητικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας του υποβάλλοντος την αίτηση.

5. Την επιστροφή και μη παραλαβή αιτήσεων που δεν πληρούν τις ως άνω 1 έως 3 προϋποθέσεις, εν είδει απόρριψης. Ο αιτών θα ενημερώνεται σχετικά με αυτοματοποιημένο και αιτιολογημένο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

6. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης υποβάλλεται νέα αίτηση με νέο παράβολο και δεν γίνεται η χρήση παραβόλου που έχει ήδη δεσμευτεί με συγκεκριμένη αίτηση και αριθμό παραβόλου. Από την εν λόγω περίπτωση εξαιρούνται οι αιτήσεις που αφορούν στην επανέκδοση λόγω μεταβολών εντός του έτους που προβλέπονται στη σχετική ΚΥΑ, ενώ θα πρέπει να επισημαίνεται υποχρεωτικά στο email με το οποίο υποβάλλεται η νέα αίτηση ο σχετικός αριθμός παραβόλου που έχει υποβληθεί και είναι σε ισχύ. Οι νέες αιτήσεις λαμβάνουν νέο αριθμό πρωτοκόλλου και εξετάζονται εκ νέου.

7. Την υποχρεωτική αποστολή από τους Οργανισμούς Εκπαίδευσης (ΑΤΟ) αίτημα verification της άδειας του υποψήφιου σπουδαστή όταν αυτή υφίσταται και έχει εκδοθεί από Τρίτη Χώρα και πριν την ένταξή τους σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Οργανισμών. Αιτήσεις που υποβάλλονται στην ΑΠΑ χωρίς να έχει προηγηθεί η εν λόγω διαδικασία δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.

8. Την αποκλειστική εξέταση και διεκπεραίωση των αιτήσεων με χρονολογική σειρά σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία εισαγωγής. Για τυχόν εξαιρέσεις ή αναγκαιότητα επίσπευσης εξέτασης του αιτήματος θα πρέπει η σχετική αίτηση να συνοδεύεται από αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη επιστολή που θα αξιολογηθεί από την Αρχή. Οι αιτούντες οφείλουν να καταθέτουν εγκαίρως τις αιτήσεις και όχι απλά εμπρόθεσμα κοντά στην ημερομηνία λήξης (της άδειας, τύπου  κλπ).

9. Την εκτύπωση αδειών με ενσωματωμένο μοναδικό κωδικό QR που περιλαμβάνει πληροφορίες της άδειας. Το εν λόγω εργαλείο θα συνδεθεί με τη διαδικασία επιβεβαίωσης γνησιότητας της άδειας που αναπτύσσεται από την ΑΠΑ.

10. Την επίδοση των πάσης φύσεως αδειών στους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά από την Κεντρική Γραμματεία σύμφωνα και με το ανωτέρω δύο (2) σχετικό, είτε με ηλεκτρονικό είτε με φυσικό τρόπο.

11. Την επικοινωνία των αιτούντων ή οργανισμών για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ή απαιτηθεί διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία πέραν αυτής που περιγράφεται παραπάνω, αποκλειστικά μέσω της κεντρικής γραμματείας της ΑΠΑ. Για την προάσπιση της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας ενθαρρύνεται η επικοινωνία με χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

12. Την ανάρτηση των απαιτούμενων ανακοινώσεων και λοιπού ενημερωτικού υλικού στην ιστοσελίδα της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

Τα ανωτέρω τίθενται σε άμεση εφαρμογή από την ημέρα δημοσίευσης της εν λόγω ανακοίνωσης.

SHARE