Εκτελεστικό Συμβούλιο

eworx
Ιωάννης Γεννηματάς

Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου

eworx
Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης

Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου

eworx
Γεώργιος Κίκης

Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου

eworx
Δρ Ανδρέας Παπαθεοδώρου

Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου

SHARE