safety management

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAFETY) ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, εφεξής αποκαλούμενη ΑΠΑ, σύμφωνα με το συστατικό Νόμο 4757/2020 (Α' 240), είναι αρμόδια για την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή στον τομέα των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αεροδρομίων καθώς και την εφαρμογή της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

Για να ανταποκριθεί στις συνεχείς απαιτήσεις της Πολιτικής Αεροπορίας και να διασφαλίσει τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας, με στόχο την αύξηση της εμπιστοσύνης στις αεροπορικές μεταφορές, η ΑΠΑ εφαρμόζει και διατηρεί το Ελληνικό Σχέδιο για την Ασφάλεια της Αεροπορίας και τις αρχές του Κρατικού Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Βασικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 και του Παραρτήματος 19 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).

Για την εκπλήρωση των παραπάνω, η ΑΠΑ:

1.  διασφαλίζει ότι διατίθενται επαρκείς πόροι και προσωπικό για την εκτέλεση των καθηκόντων της·

2.  μεριμνά για το υψηλό επίπεδο του προσωπικού της μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις έννοιες της διαχείρισης της ασφάλειας·

3.  εφαρμόζει τις υποχρεώσεις της επί του εποπτικού έργου σύμφωνα με τις αρχές της Εποπτείας με Βάση τον Κίνδυνο και την Απόδοση και δίνει προτεραιότητα στο επίπεδο εφαρμογής των συστημάτων διαχείρισης των αεροπορικών οργανισμών·

4.  προωθεί τις αρχές της κουλτούρας ασφάλειας στους αεροπορικούς οργανισμούς και γενικά στην αεροπορία και τους ενθαρρύνει να αναφέρουν όλα τα θέματα ασφάλειας και τα σχετικά περιστατικά μέσω νέων διαδικασιών που διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στην Αρχή χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας και όχι για να αποδοθούν ευθύνες·

5.  διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα και την κατάλληλη χρήση των πληροφοριών για περιστατικά, καθώς και την προστασία των πηγών πληροφοριών, εκτός από τις περιπτώσεις δόλου ή βαριάς αμέλειας που προκάλεσε προβλέψιμη ζημία σε πρόσωπο ή περιουσία ή θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το επίπεδο ασφάλειας της αεροπορίας·

6.  εφαρμόζει τη διαχείριση κινδύνων σε εθνικό επίπεδο, βάσει της στρατηγικής προληπτικής διαχείρισης κινδύνων, εντοπίζοντας θέματα ασφάλειας και λαμβάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες και μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων·

7.  καθορίζει για τη μέτρηση του επιπέδου ασφάλειας του κράτους και των αεροπορικών οργανισμών τους Δείκτες Απόδοσης Ασφαλείας (SPI) και τους Στόχους Aσφαλείας και καθορίζει τις ενέργειες σε εθνικό επίπεδο για τη βελτίωσή του, σύμφωνα με το προφίλ κινδύνου του κράτους και σε συμφωνία με τους αεροπορικούς οργανισμούς·

8.  διασφαλίζει και προωθεί την υλοποίηση της κουλτούρας της «νοοτροπίας δικαίου». Στο ελληνικό αεροπορικό σύστημα, η νοοτροπία δικαίου περιλαμβάνει τον καθορισμό και την επικοινωνία αποδεκτών και μη αποδεκτών μεθόδων και πρακτικών λειτουργίας, την προώθηση κλίματος εμπιστοσύνης και δικαιοσύνης και τη συμμόρφωση με τις αρχές της νοοτροπίας δικαίου στην πράξη. Περιλαμβάνει επίσης την αντιμετώπιση μη αποδεκτών πρακτικών σε περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 10 του ΕΕ 376/2014·

9.  σε περιπτώσεις που διακυβεύεται το επίπεδο ασφάλειας ή διαπιστώνεται παραβίαση της εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την πολιτική αεροπορία, λαμβάνει μέτρα επιβολής στη λειτουργία των αεροπορικών οργανισμών, σύμφωνα με το Ν. 4757/2020 και τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Αυτή η ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ επανεξετάζεται, όταν κρίνεται απαραίτητο από τη Διοίκηση, ως προς τη συνεχιζόμενη καταλληλόλητά της.

                                                                                                                                Ο Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

2η έκδοση_1/4/2024                                                                                                   Δρ. Χρήστος Τσίτουρας

SHARE