HCAA SIAN 03-2023- Πιθανοί κίνδυνοι που δύναται να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού λόγω αυξημένης αεροπορικής κίνησης – ( Possible Risks Emerging During Summer)

Απευθύνεται σε:

 • Φορείς εκμετάλλευσης μεγάλων αεροπλάνων
 • Φορείς εκμετάλλευσης μικρών αεροπλάνων και ελικοπτέρων
 • Εκπαιδευτικούς οργανισμούς
 • Πάροχο αεροναυτιλίας
 • Φορείς λειτουργίας αεροδρομίων
 • Φορείς επίγειας εξυπηρέτησης

Ενημέρωση:

Οι παραλήπτες πρέπει να διασφαλίσουν ότι η παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη του προσωπικού τους, τα οποία πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ή μπορεί να ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο της ανακοίνωσης.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μετά από δύο χρόνια σημαντικής μείωσης της κυκλοφορίας, η αεροπορική βιομηχανία στην Ευρώπη γνώρισε ισχυρή ανάκαμψη το καλοκαίρι του 2022. Η απότομη ανάκαμψη συνοδεύτηκε και από διάφορα προβλήματα.

Οι ταξιδιωτικές απαιτήσεις αλλά και τα επίπεδα κίνησης για το καλοκαίρι του 2023 προβλέπεται να είναι αρκετά υψηλότερα από το 2022.

Αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, πάροχοι υπηρεσιών ATM/ANS, οργανισμοί συντήρησης και εκπαιδευτικοί οργανισμοί συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις ιδιαίτερα όσον αφορά στην απόκτηση επαρκούς αριθμού εξειδικευμένου προσωπικού, στη διαθεσιμότητα αεροσκαφών, ανταλλακτικών και χρονοθυρίδων κυκλοφορίας (slots) για να αντιμετωπίσουν την αυξημένη ζήτηση. Κάποια πιθανά προβλήματα έχουν ήδη εμφανιστεί από τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2023, ενώ απομένει λίγος χρόνος μέχρι την κορύφωση της ταξιδιωτικής καλοκαιρινής κίνησης.

Η EASA παρακολουθεί την κατάσταση συλλέγοντας και αναλύοντας επίσης σχετικά δεδομένα και πληροφορίες για την κατάρτιση ενός χαρτοφυλακίου κινδύνου λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές πηγές.

Μεταξύ των κινδύνων που εντοπίστηκαν, τα κυριότερα ζητήματα που δύναται να οδηγήσουν ή να συμβάλουν στην πρόκληση προβλημάτων στην ομαλή ταξιδιωτική κίνηση είναι:

 • αναποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής,
 • έλλειψη επιχειρησιακού και τεχνικού προσωπικού (δεν περιορίζεται στο πλήρωμα πτήσης και θαλάμου επιβατών),
 • διάφορα θέματα οφειλόμενα σε κυβερνο-επιθέσεις (cyber-attacks),
 • απώλεια γνώσεων, τεχνογνωσίας και μεταφορά εμπειρίας λόγω συνεχούς εναλλαγής προσωπικού,
 • διακοπή ή δυσκολία στην εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επίγειας εξυπηρέτησης,
 • έλλειψη προμηθευτών και χαμηλή διαθεσιμότητα ανταλλακτικών,
 • έλλειψη χρόνου για τη σωστή εκπαίδευση του προσωπικού,
 • ενοχλητικοί/απείθαρχοι επιβάτες,
 • θέματα χωρητικότητας.

Η EASA στοχεύοντας να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πιθανές συνέπειες αυτών των προβλημάτων και με σκοπό να διασφαλίσει ότι οι πιθανοί αναδυόμενοι κίνδυνοι ασφάλειας εντοπίζονται έγκαιρα και μετριάζονται επαρκώς, εξέδωσε την επισυναπτόμενη SIB (SIB 2023-05).

Ενώ οι βαθύτερες αιτίες για η προβλημάτων είναι διαφορετικές για κάθε τομέα αερομεταφορών, η EASA επικεντρώνει τον προβληματισμό για πιθανούς κινδύνους ασφάλειας που προκύπτουν ή ενισχύονται από την ενδεχόμενη έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, σε συνδυασμό με την εμπορική πίεση. Αυτό με τη σειρά του θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα κόπωσης του προσωπικού με πιθανές συνέπειες στην ασφάλεια.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Στην επισυναπτόμενη με το παρόν SIB παρουσιάζονται ενέργειες που αφορούν τους φορείς εκμετάλλευσης μεγάλων/μικρών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, τους φορείς λειτουργίας αεροδρομίων, τους φορείς επίγειας εξυπηρέτησης, τους φορείς συντήρησης α/φών, τον πάροχο αεροναυτιλίας και τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται και κοινές δράσεις που αφορούν στη διαχείριση κινδύνου αλλά και θέματα κυβερνο-ασφάλειας (το τελευταίο δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και τους φορείς συντήρησης α/φών).

Οι ενέργειες αυτές συνοψίζονται και σε πίνακες που επισυνάπτονται της παρούσας SIAN τους οποίους καλείστε να συμπληρώσετε αναλόγως και να επιστραφούν στο [email protected], έως την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023.

Οι οργανισμοί καλούνται να λάβουν υπόψη τους:

 1. Το αντίστοιχο καθοδηγητικό υλικό των επιμέρους Εφαρμοστικών Κανονισμών
 2. Των συμβουλευτικών φυλλαδίων που εκδίδει η EASA  που είναι σχετικά με προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την καλοκαιρινή περίοδο και ιδιαίτερα των:
 • SIB 2020-13 (Provision of Groundhandling Services at Aerodromes),
 • SIB 2020-072R2 (Progressive Restart of Aerodrome Operations after Complete or Partial Closure) και
 • SIB 2022-06 (Risks Emerging During Ramp-up of Aviation Activities ) που σας γνωστοποιήθηκε πέρυσι με σχετική αλληλογραφία (Τρι 2/8/2022 11:39).
 1. Του EPAS Volume III – Safety Risk Portofolios, edition 2023 στο οποίο συμπεριλαμβάνονται systemic and conjunctural (συστημικά και συγκυριακά) θέματα ασφάλειας από τα οποία μερικά δύναται να είναι συναφή με την αυξημένη καλοκαιρινή αεροπορική κίνηση.
 2. Τη σχετική HCAA SIAN 01-2022- Εμπορική Πίεση (Commercial Pressure) που σας γνωστοποιήθηκε με σχετική αλληλογραφία (Τετ 10/8/2022 11:57).
 3. Σχετικό υλικό safety promotion της EASA από Safety Weeks of 2022 and 2023 and safety material on the EASA Air Ops Community developed as part of the Stronger, Safer, Together Campaign.

Παρακαλούνται οι οργανισμοί στους οποίους γνωστοποιείται η παρούσα SIAN όπως μας ενημερώσουν για τις δράσεις τους.

SHARE