aerodromes2

Άδεια Συντήρησης Αεροσκαφών

Το αρμόδιο προσωπικό για την πιστοποίηση εργασιών συντήρησης επί του αεροσκάφους, διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος III (Μέρος-66) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 της Επιτροπής, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται.

[οι εξαιρέσεις αναφέρονται στα σημεία M.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(c) και M.A.803 του Παραρτήματος Ι Μέρος-M), στα σημεία ML.A.801(c) και ML.A.803 του Παραρτήματος Vb (μέρος-ML), στα σημεία CAO.A.040(b) και CAO.A.040(c) του Παραρτήματος Vd (Μέρος-CAO) και στα σημεία 145.A.30(j) του Παραρτήματος II (Μέρος-145)].

Το Τμήμα Πτυχίων και Αδειών (Α2/Γ) της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων, θα εκδίδει πτυχία μηχανικών κατά EASA 1321/2014, Part-66 μόνο σε:
1. Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. Αλλοδαπούς από Τρίτες Χώρες οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3. Αλλοδαπούς από Τρίτες Χώρες οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά διαθέτουν σπουδαστική VISA από την Ελλάδα
4. Αλλοδαπούς από Τρίτες Χώρες, που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια 2) ή 3), που έχουν περάσει το 100% των εξετάσεων σε γνωστικά αντικείμενα (Modules) απαραίτητα σε μία από τις προβλεπόμενες κατηγορίες για την αρχική απόκτηση πτυχίου μηχανικού κατά EASA 1321/2014, Part-66 σε Ελληνικούς οργανισμούς εκπαίδευσης πιστοποιημένους κατά EASA 1321/2014 Part-147 από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.
5. Η μεταφορά πτυχίου κατά EASA 1321/2014, Part-66, που έχει εκδοθεί από ξένη Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σε αλλοδαπό από Τρίτη Χώρα, μπορεί να μεταφερθεί στην Ελλάδα (Transfer of License) εφόσον ο εν λόγω αλλοδαπός πληροί το ανωτέρω κριτήριο 2).
Η παρούσα απόφαση δεν έχει εφαρμογή στους κατόχους πτυχίου μηχανικού EASA 1321/2014, Part-66, που έχει ήδη εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσης.
Ισχύς της παρούσης απόφασης από εκδόσεως (3 Μαΐου 2022).

SHARE