aerodromes2

Άδεια Συντήρησης Αεροσκαφών

Διαδικασίες Υποβολής Αιτήσεων κατά Part 66 στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας

Σε εφαρμογή της από 15 Φεβρουαρίου 2024 (ΑΠ: 5680) απόφαση Διοικητή Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με τις νέες διαδικασίες υποβολής των αιτήσεων κατά Part 66 ισχύουν τα εξής:

1. Η υποβολή των πάσης φύσεως αιτήσεων για έκδοση άδειας κατά Part 66 αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (softcopy) και μόνο στην Κεντρική Γραμματεία της ΑΠΑ στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [email protected]

2. Η υποχρεωτική υποβολή του εντύπου αίτησης (FORM 19) της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για κάθε κατηγορία αίτησης όπως αυτό έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο της.

3. Η υποχρεωτική υποβολή ξεχωριστού εντύπου αίτησης, ορθά συμπληρωμένο, όπως αυτό είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΠΑ, ανά αίτημα συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παράβολο. Η κάθε αίτηση θα υποβάλλεται με ξεχωριστό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σχετικές αναλυτικές οδηγίες θα αναρτηθούν και στην Ιστοσελίδα της Αρχής

4. Η υποχρεωτική αποστολή ταυτοποιητικών εγγράφων (πχ. Ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια διαμονής) για την κάθε αίτηση καθώς και τη σχετική εξουσιοδότηση όταν πρόκειται για υποβολή και επίδοση δια τρίτου ατόμου ή φορέα – οργανισμού πέρα από τον αιτούντα. Στην περίπτωση υποβολής αιτήσεων μέσω κάποιου οργανισμού θα πρέπει να υποβάλλεται και η σχετική συναίνεση (με υπεύθυνη δήλωση) του αιτούντα προς τον οργανισμό καθώς και τα πλήρη ταυτοποιητικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας του υποβάλλοντος την αίτηση.

5. Η επιστροφή και μη παραλαβή αιτήσεων που δεν πληρούν τις ως άνω 1 έως 3 προϋποθέσεις, εν είδει απόρριψης. Ο αιτών θα ενημερώνεται σχετικά με αυτοματοποιημένο και αιτιολογημένο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

6. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης υποβάλλεται νέα αίτηση με νέο παράβολο και δεν γίνεται η χρήση παραβόλου που έχει ήδη δεσμευτεί με συγκεκριμένη αίτηση και αριθμό παραβόλου. Από την εν λόγω περίπτωση εξαιρούνται οι αιτήσεις που προβλέπονται στη σχετική ΚΥΑ. Οι νέες αιτήσεις λαμβάνουν νέο αριθμό πρωτοκόλλου και εξετάζονται εκ νέου.

7. Η αποκλειστική εξέταση και διεκπεραίωση των αιτήσεων με χρονολογική σειρά σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία εισαγωγής. Για τυχόν εξαιρέσεις ή αναγκαιότητα επίσπευσης εξέτασης του αιτήματος θα πρέπει η σχετική αίτηση να συνοδεύεται από αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη επιστολή που θα αξιολογηθεί από την Αρχή. Οι αιτούντες οφείλουν να καταθέτουν εγκαίρως τις αιτήσεις και όχι απλά εμπρόθεσμα κοντά στην ημερομηνία λήξης (της άδειας, τύπου  κλπ).

8. Η εκτύπωση αδειών με ενσωματωμένο μοναδικό κωδικό QR που περιλαμβάνει πληροφορίες της άδειας. Το εν λόγω εργαλείο θα συνδεθεί με τη διαδικασία επιβεβαίωσης γνησιότητας της άδειας που αναπτύσσεται από την ΑΠΑ.

9. Η επίδοση των πάσης φύσεως αδειών στους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά από την Κεντρική Γραμματεία σύμφωνα και με το ανωτέρω δύο (2) σχετικό, είτε με ηλεκτρονικό είτε με φυσικό τρόπο. Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την παραλαβή της νέας άδειας, ο αιτών οφείλει να έχει καταθέσει προηγουμένως την ενεργή άδεια συντήρησης αεροσκαφών.

10. Η επικοινωνία των αιτούντων ή οργανισμών για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ή απαιτηθεί διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία πέραν αυτής που περιγράφεται παραπάνω, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της κεντρικής γραμματείας της ΑΠΑ. Για την προάσπιση της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας ενθαρρύνεται η επικοινωνία με χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

11. Η ανάρτηση των απαιτούμενων ανακοινώσεων και λοιπού ενημερωτικού υλικού στην ιστοσελίδα της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

Τα ανωτέρω τίθενται σε άμεση εφαρμογή από την ημέρα δημοσίευσης της εν λόγω ανακοίνωσης.

SHARE