Δρ. Χρήστος Τσίτουρας

Διοικητής ΑΠΑ

tsitouras

 

Επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι σήμερα

2020 – Σήμερα     ΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΑΠΑ)
                                        Διοικητής    
2019 – 2020           OPTIMUM VALUE S.A.
                                        Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου    
2010 – 2016            ATTIKO METΡO Α.Ε.
                                        Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος     
2004 – 2010           KIΩN A.T.E.  
                                        Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Τεχνικός Σύμβουλος
1996 – 2004           ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 
                                        Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής
1994 – 1996            ΕΛΒΑ Α.Ε.- Διευθύνων Σύμβουλος

Εκπαίδευση

         1987                 Ph.D. Μηχανολόγου Μηχανικού (Turbomachinery)
                                     The City University of New York, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
                                     Διδακτορική διατριβή:" Experimental Study of Three-Dimensional
                                     Turbulent Jet-Solid Boundary Interaction"
         1985                M.Ph. Μηχανολόγου Μηχανικού (Heat Transfer - Turbulent Flows)
                                     The City University of New York, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
         1981                 M.E. Μηχανολόγου Μηχανικού (Thermal Science - Fluid Mechanics
                                     The City College of New York, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
                                     Ερευνητικό Πρόγραμμα : “Incipient Solidification in Tubes with Thick Porous
                                     Walls"
         1979                 B.Sc. Μηχανολόγου Μηχανικού
                                     New York Institute of Technology, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

SHARE