drone4

Γενική Αεροπορία & ΣμηΕΑ

Η ΑΠΑ ακολουθεί τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη Γενική Αεροπορία (ΓΑ) όπως αυτές αποτυπώθηκαν στον οδικό χάρτη της EASA . Αυτή είναι η δεύτερη φάση του οδικού χάρτη ΓΑ, ο οποίος έχει στόχο την ανάπτυξη της κοινότητας  και στοχεύει σε ασφαλέστερη και φθηνότερη ΓΑ.

Έχουν ήδη σημειωθεί ορισμένα βασικά επιτεύγματα στον οδικό χάρτη ΓΑ:

• Διευκολύνει τη ζωή για την εκπαίδευση των πιλότων ΓΑ

• Απλοποιήθηκαν και εκδόθηκαν ειδικοί κανόνες για τη λειτουργία αερόστατων και ανεμοπλάνων.

• Υιοθέτηση του CS-STAN για την απλούστευση της προσέγγισης αλλαγών και επισκευών για αεροσκάφη ΓΑ.

• Απλούστεροι κανόνες για τη λειτουργία μη εμπορικών αεροσκαφών

• Εγκρίθηκε ο βασικός κανονισμός του EASA για την παροχή ενός νέου επιπέδου ευελιξίας στη θέσπιση κανόνων

• Παρουσίαση του Sunny Swift για την υποστήριξη μιας νέας προσέγγισης για την Προώθηση Ασφάλειας για την ΓΑ

drone

 

 

Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) – Drones

drone1

 

Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί  2019/947 και 2019/945 της ΕΕ καθορίζουν το πλαίσιο για την ασφαλή λειτουργία των πολιτικών ΣμηΕΑ στον ευρωπαϊκό ουρανό. Υιοθετούν μια προσέγγιση βασισμένη στο βαθμό κινδύνου της δραστηριότητας  ΣμηΕΑ και ως εκ τούτου δεν κάνουν διάκριση μεταξύ δραστηριοτήτων αναψυχής ή εμπορικών ΣμηΕΑ.  Αυτό που λαμβάνουν υπόψη είναι το βάρος και οι προδιαγραφές του ΣμηΕΑ και η δραστηριότητα  που προορίζεται να πραγματοποιήσει. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/947, ο οποίος ισχύει από τις 31 Δεκεμβρίου 2020 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καλύπτει τους περισσότερους τύπους επιχειρήσεων ΣμηΕΑ και τα επίπεδα κινδύνου τους. Ορίζει τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων ΣμηΕΑ : την «ανοικτή», την «ειδική» και την «πιστοποιημένη» κατηγορία.

Η «ανοιχτή» κατηγορία απευθύνεται στις επιχειρήσεις πολιτικών ΣμηΕΑ χαμηλότερου κινδύνου , όπου διασφαλίζεται η ασφάλεια υπό τον όρο ότι ο χειριστής  ΣμηΕΑ συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις για την προβλεπόμενη λειτουργία του. Αυτή η κατηγορία υποδιαιρείται σε τρεις υποκατηγορίες,  στην Α1, Α2 και Α3. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι στην «ανοιχτή»  κατηγορία θεωρούνται χαμηλοί και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται επιχειρησιακή άδεια πριν από την έναρξη μιας πτήσης.

Η «ειδική» κατηγορία καλύπτει πιο επικίνδυνες δραστηριότητες  ΣμηΕΑ, όπου η ασφάλεια διασφαλίζεται από τον χειριστή του ΣμηΕΑ με τη λήψη άδειας λειτουργίας από την αρμόδια εθνική αρχή (ΑΠΑ) πριν από την έναρξη της λειτουργίας. Για να λάβει την άδεια λειτουργίας, ο χειριστής του ΣμηΕΑ πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση κινδύνου, η οποία θα καθορίσει τις απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για την ασφαλή λειτουργία του ΣμηΕΑ.

Στην «πιστοποιημένη» κατηγορία ο κίνδυνος ασφάλειας είναι σημαντικά υψηλός. Ως εκ τούτου, απαιτείται πάντα η πιστοποίηση του διαχειριστή και του ΣμηΕΑ, καθώς και η αδειοδότηση  του  χειριστή ΣμηΕΑ για την εξασφάλιση της ασφάλειας.
 

SHARE