engine

Πτητική Ικανότητα

Με την έκδοση του N.4757/20(ΦΕΚ/Α/240/1.12.2020), «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», ορίζεται η δημιουργία και η Οργανωτική  Δομή της Α.Π.Α.
Στην Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων η οποία ανήκει στην Γενική Διεύθυνση Αεροπορικών Δραστηριοτήτων ανήκει το Τμήμα Πτητικής Ικανότητας.
Αρμοδιότητες του είναι μεταξύ άλλων, 
(1) η ρύθμιση και διαρκής εποπτεία της πτητικής ικανότητας των αεροσκαφών 
(2) η πιστοποίηση των οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης, παρακολούθησης της διαρκούς αξιοπλοΐας, πιστοποίησης, παραγωγής και εκπαίδευσης σε θέματα αξιοπλοΐας αεροσκαφών, 
(3) η συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) και κάθε άλλο οργανισμό ή αρχή, για θέματα που άπτονται του αντικειμένου τους.
 

SHARE