Συνάντηση Διοίκησης Α.Π.Α. με τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Συνάντηση Διοίκησης Α.Π.Α. με τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στα νέα γραφεία της Α.Π.Α. / 8-02-2023

Συνάντηση Διοίκησης Α.Π.Α. με τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Συνάντηση Διοίκησης Α.Π.Α. με τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Στις 8-2-2023 ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ιωάννης Ξιφαράς επισκέφθηκε τα νέα γραφεία της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στο κτίριο 45 του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώθηκε αναλυτικά από τον Διοικητή Α.Π.Α. Δρ. Χρήστο Τσίτουρα για την πορεία του έργου της Αρχής, την έναρξη υλοποίησης δράσεων ψηφιοποίησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Κοινωνία της Πληροφορίας, τη συνεργασία με ΓΕΑ και ΥΠΕΞ επί θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος, τις διεθνείς επαφές και την εξέλιξη των επιθεωρήσεων.

Ο Γενικός Γραμματέας ξεναγήθηκε στους νέους γραφειακούς χώρους, αναφέρθηκε στις δράσεις του ΥΜΕ που επικουρούν το έργο της Α.Π.Α. καθώς και στις γενικότερες εξελίξεις στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών της χώρας και τις πρωτοβουλίες του ΥΜΕ για εκσυγχρονισμό, νέες τεχνολογίες και εδραίωση των εξαιρετικών επιδόσεων της χώρας στον τομέα της αεροναυτιλίας που υπερέβη τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιδόσεις  κατά την θερινή περίοδο 2022, πραγματοποιώντας πλήρη ανάκαμψη σε σύγκριση με την περίοδο της Πανδημίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη του επιτελείου του Γενικού Γραμματέα, τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, οι Γενικοί Διευθυντές και Σύμβουλοι του Διοικητή της Α.Π.Α..

SHARE