125

Συνάντηση Α.Π.Α. - EASA/ 18 Ιουλίου 2023

Στις 18 Ιουλίου ο Executive Director της EASA, Patrick Ky και ο Head of Air Traffic Department της EASA Athanasios Tziolas συναντήθηκαν στα γραφεία της Α.Π.Α. με τον Διοικητή Α.Π.Α. Δρ Χρήστο Τσίτουρα, τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, τους Συμβούλους σε νομικά θέματα και θέματα πολιτικό-στρατιωτικής συνεργασίας καθώς και τους Γενικούς Διευθυντές και λοιπά υψηλόβαθμα στελέχη Α.Π.Α..

13

 

Συζητήθηκαν θέματα ασφάλειας και έγινε αναλυτική αναφορά στα βήματα που έχει κάνει η Α.Π.Α. σε κάθε τομέα (εποπτεία αεροδρομίων και αεροναυτιλίας, οικονομικά θέματα κ.α.).

Από την πλευρά της EASA έγινε αναφορά στα σημαντικότερα θέματα που άπτονται της ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε απαιτούμενες ενέργειες και στον αναγκαίο συντονισμό. Προγραμματίστηκαν επίσης οι επόμενες συνεργασίες μεταξύ Α.Π.Α και EASA  στο άμεσο μέλλον, για την ανταλλαγή προτάσεων και τον προγραμματισμό ενεργειών με στόχο την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας στην ελληνική και ευρωπαϊκή αεροπορική κοινότητα.

14

SHARE