22

Συνεδρίαση του EASA Management Board/Κολωνία/ 6-7 Ιουνίου 2023

Η πρώτη συνεδρίαση του EASA Management Board για το 2023, η οποία παράλληλα αποτέλεσε και την τελευταία συνεδρίαση MB για τον Εκτελεστικό Διευθυντή της EASA, κ. Patrick Ky, έλαβε χώρα στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια στην Κολωνία, μεταξύ 6 και 7 Ιουνίου 2023. Η Ελλάδα ως μέλος του Management Board εκπροσωπήθηκε από το Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Δρ. Χρήστο Τσίτουρα, και το Γενικό Διευθυντή Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, κ. Κωνσταντίνο Καραγεώργη.

Τα σημαντικότερα θέματα, μεταξύ άλλων, που συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Management Board ήταν η αναφορά του Εκτελεστικού Διευθυντή της EASA, η ενημέρωση για την εξέλιξη του project ATCO Fatigue Study 2022, η αναφορά του Προέδρου του PAR-AG, η Ενοποιημένη Ετήσια Έκθεση Δραστηριότητας 2022 (CAAR), καθώς και οι βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs).

Το Management Board της EASA συγκεντρώνει εκπροσώπους των Κρατών Μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και του προϋπολογισμού, καθώς και για την παρακολούθηση της λειτουργίας του Οργανισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για τις συνεδριάσεις του EASA Management Board μπορείτε να βρείτε εδώ (https://www.easa.europa.eu/el/the-agency/management-board/meetings)

SHARE