122

Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Πολιτικής Αεροπορίας Ευρώπης και Βορείου Ατλαντικού (EUR/NAT – DGCA)/ Παρίσι/19-21 Ιουνίου 2023

Η ετήσια συνάντηση Γενικών Διευθυντών Ευρώπης και Βορείου Ατλαντικού πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου στα γραφεία του Περιοχικού Γραφείου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας στο Παρίσι. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Διοικητής Δρ. Χρήστος Τσίτουρας, ο Γενικός Διευθυντής Αεροπορικών Δραστηριοτήτων κ. Κωνσταντίνος Καραγεώργης και ο Προϊστάμενος Γραφείου Διοικητή κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε η ετήσια ανασκόπηση αεροπορικής ασφάλειας 2022 (Annual Safety Report) για την περιοχή της Ευρώπης και συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) στους τομείς της βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας και ισότητας φύλου.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν ζητήματα σχετικά με το Μακροπρόθεσμο Στόχο εξάλειψης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της Πολιτικής Αεροπορίας έως το έτος 2050, αναλύθηκε η νέα στρατηγική του ΔΟΠΑ για την παροχή υποστήριξης στα κράτη μέλη, καθώς και τα υπάρχοντα προγράμματα διαχείρισης θεμάτων κυβερνοασφάλειας και αντιμετώπισης γεγονότων που συνδέονται με τη δημόσια υγεία, ενώ συζητήθηκαν και πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της εκπροσώπησης των φύλων στον αεροπορικό χώρο.

Στο περιθώριο της συνάντησης, ο Διοικητής ΑΠΑ, Δρ. Χ. Τσίτουρας, είχε επίσης διμερείς συζητήσεις με το Διευθυντή του Περιοχικού Γραφείου του ICAO στο Παρίσι, κ. Nicolas Rallo, ενώ επισκέφθηκε και την 54η Αεροπορική Έκθεση στο αεροδρόμιο Le Bourget του Παρισιού μετά από πρόσκληση της ομόλογης Αρχής της Γαλλίας (DGAC).

SHARE