1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΑ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΕ-ΙΝΔΙΑΣ/ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ/20-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Ο Διοικητής της ΑΠΑ, Δρ. Χρήστος Τσίτουρας, συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής Αεροπορίας ΕΕ-Ινδίας που πραγματοποιήθηκε στις 20-21 Απριλίου 2023 στο Δελχί της Ινδίας και διοργανώθηκε από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας.

2

Filip Cornelis, Director Aviation – DG MOVE, Dr Christos Tsitouras, HCAA Governor

Η σύνοδος κορυφής επικεντρώθηκε στις σχέσεις αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Ινδίας και στις κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες των δύο περιοχών, όπως η ανάκαμψη της εναέριας κυκλοφορίας μετά τoν COVID-19, η αύξηση της βιωσιμότητας, η διατήρηση της ασφάλειας και η ανάπτυξη συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η σύνοδος κορυφής συγκέντρωσε ανώτατους φορείς χάραξης πολιτικής, στελέχη του κλάδου και ενδιαφερόμενους τόσο από την ΕΕ όσο και από την Ινδία.

3

EASA, Strategy & Safety Management Director - Luc Tytgat

4

 

SHARE