a66

Διοργάνωση από την Α.Π.Α. Συνεδρίου ICAO και ECAC για τις Διευκολύνσεις στις Αερομεταφορές, Αθήνα/ 12 Μαρτίου 2024

Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Πολιτικής Αεροπορίας (ECAC) και η ελληνική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) ολοκλήρωσαν με επιτυχία ένα μονοήμερο συνέδριο για τη σπουδαιότητα των Διευκολύνσεων στις Αερομεταφορές.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου 2024 και συγκέντρωσε 80 συμμετέχοντες από ευρωπαϊκές Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας, Αεροπορικές Εταιρείες, Αεροδρόμια, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), τον ευρωπαϊκό οργανισμό Eurocontrol, την ΙΑΤΑ καθώς και συναρμόδιες ελληνικές Υπηρεσίες όπως η Ελληνική Αστυνομία και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ΕΟΔΥ.

Με εποικοδομητικές συζήτηση γύρω από την κρισιμότητα των Διευκολύνσεων στις αερομεταφορές, το συνέδριο επικεντρώθηκε μεταξύ άλλων στη σημασία την προετοιμασίας όλων των εμπλεκομένων, για την αντιμετώπιση κρίσεων που απαιτούν συντονισμό (όπως υγειονομικές κρίσεις  - covid19) όσο και της εποχικά αυξημένης αεροπορικής κίνησης για λόγους τουρισμού.

Νέες τεχνολογίες ελέγχου, οι οποίες θα εφαρμοστούν υποχρεωτικά σε όλους τους ευρωπαϊκούς αερολιμένες από την επόμενη θερινή περίοδο θα συμβάλουν τόσο σε αυτή την κατεύθυνση όσο και στην επαύξηση της Ασφάλειας των αεροπορικών μετακινήσεων με σύντομες αλλά ολοκληρωμένες διαδικασίες ελέγχου του μετακινούμενου επιβάτη, και κυρίως του επιβάτη που εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Συνέδριο εκκίνησε τις εργασίες του με την εναρκτήρια ομιλία του Δρ. Χρήστου Τσίτουρα, Διοικητή της Α.Π.Α., και επικεντρώθηκε θεματικά τόσο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που τέθηκαν από την πανδημία όσο και στην καλλιέργεια της απαιτούμενης ανθεκτικότητας σε πιθανές μελλοντικές κρίσεις.

a11

Δρ. Χρήστος Τσίτουρας, Διοικητής Α.Π.Α.

Τη συνάντηση τίμησαν με την παρουσία τους τόσο ο Διευθυντής του Περιοχικού Γραφείου του ICAO στο Παρίσι EUR/NAT, κ. Nicolas Rallo, όσο και λοιποί επικεφαλής Πολιτικών Αεροποριών της Ευρώπης και υψηλόβαθμα στελέχη αυτών.

a22

Mr. Nicolas Rallo, Regional Director for the ICAO “European and North Atlantic”(EUR/NAT) Office

a33

Mr. David Benito Astudillo, Spain's Director General of Civil Aviation, Member of the Coordinating Committee of the European Civil Aviation Conference (ECAC) and Focal Point for Facilitation

a44

 

Οι βασικοί τομείς συζήτησης περιλάμβαναν:

  • Εθνική Αντιμετώπιση της Πανδημίας και Διευκολύνσεις: Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο εθνικός συντονισμός και η προσαρμογή των πρακτικών στις Διευκολύνσεις διασφάλισαν τη συνέχιση των αερομεταφορών κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
  • Εθνικά Προγράμματα και Επιτροπές Διευκολύνσεων: Οι σύνεδροι σχολίασαν τον κρίσιμο ρόλο των Εθνικών Προγραμμάτων Διευκολύνσεων και των Εθνικών Επιτροπών Διευκολύνσεων Αερομεταφορών στην προώθηση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Ο εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών εντός αυτών των επιτροπών αναγνωρίστηκε ως ακρογωνιαίος λίθος για την επίτευξη κανονικότητας στις αερομεταφορές.
  • Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας για μελλοντικές κρίσεις: Εξετάστηκαν στρατηγικές για την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας εντός των Εθνικών Προγραμμάτων Διευκολύνσεων και των Εθνικών Επιτροπών Διευκολύνσεων Αερομεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό τονίστηκε ο ρόλος των μέτρων ετοιμότητας, των σχεδίων έκτακτης ανάγκης καθώς και η σημασία διατήρησης ανοιχτών καναλιών επικοινωνίας σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών.
  • Βέλτιστες πρακτικές για τις Εθνικές Επιτροπές Διευκολύνσεων Αερομεταφορών: Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν θέσεις σχετικά με επιτυχημένες στρατηγικές για την αποτελεσματική λειτουργία των Εθνικών Επιτροπών Διευκολύνσεων Αερομεταφορών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενθάρρυνση της διυπηρεσιακής συνεργασίας, στην ανταλλαγή δεδομένων και στην ανάπτυξη σαφών πρωτοκόλλων επικοινωνίας.
  • Χάραξη μελλοντικής πορείας για τις Διευκολύνσεις: Οι σύνεδροι ανέλυσαν τις τάσεις και ευκαιρίες στον τομέα των Διευκολύνσεων αερομεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών και των προσεγγίσεων που βασίζονται σε δεδομένα (data)  για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών.
  • Διεθνείς Συμπράξεις και Εναρμονισμένοι Στόχοι: Καταδείχθηκε ο κρίσιμος ρόλος της διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας στον καθορισμό και την επίτευξη εναρμονισμένων στόχων ενίσχυσης των Διευκολύνσεων. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν τρόπους αξιοποίησης της παγκόσμιας και περιφερειακής εμπειρογνωμοσύνης για την προώθηση τοπικών πρωτοβουλιών, με κοινό γνώμονα τη δημιουργία ενός πιο απλοποιημένου και αποδοτικού παγκόσμιου συστήματος αερομεταφορών.

Το μεγάλο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για τη συνέχιση των συζητήσεων σε υψηλό επίπεδο, συνέβαλε σε δέσμευση του ICAO για νέες συντονιστικές πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν σύντομα με στόχο ένα πιο ασφαλές και διασυνδεδεμένο παγκόσμιο αεροπορικό δίκτυο.

SHARE