ΑΡΧΙΚΗ ανακοίνωση εξέτασης θεωρητικών γνώσεων

ΑΡΧΙΚΗ ανακοίνωση εξέτασης θεωρητικών γνώσεων (αρχική και επανεξέταση) για ATPL, CPL και IR σύμφωνα με το Part-FCL για το μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2022

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) ανακοινώνει εξετάσεις (αρχική και επανεξέταση) για ATPL, CPL και IR σύμφωνα με το Part-FCL

Οι εξετάσεις θα βασίζονται στην τελευταία έκδοση της EASA ECQB (2022).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

  • Ημερομηνία έναρξης της εξέτασης θεωρητικών γνώσεων (αρχική και επανεξέταση) για ATPL, CPL και IR σύμφωνα με το Part-FCL είναι η 19η Σεπτεμβρίου 2022.
  • Αναλυτικά οι ημέρες εξετάσεων και οι ομάδες θα ανακοινωθούν στις 09/09/2022.

ΑΙΤΗΣΗ

  1. Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στην εξέταση ή επανεξέταση πρέπει να υποβάλουν τη σχετική Αίτηση. Για την αρχική εξέταση επιπροσθέτως υποβάλλουν τα προβλεπόμενα συνημμένα.
  2. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν λεπτομερή κατάλληλα έγγραφα που να αποδεικνύουν όλα τα προηγούμενα αποτελέσματα των εξετάσεών τους, αναφέροντας τις σχετικές ημερομηνίες τους.
  3. Το έντυπο της αίτησης υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προτύπων Πτήσεων (Τμήμα Αδειοδότησης A2-C).
  4. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της αίτησης είναι η 02/09/2022.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  1. Για εξετάσεις απαιτείται να υποβληθεί παράβολο εξέτασης 15 ευρώ ανά μάθημα.*
  2. Για τις επαναληπτικές εξετάσεις απαιτείται να υποβληθεί παράβολο επανεξέτασης 15 ευρώ ανά αποτυχημένο μάθημα.*
  • Στα εν λόγω έγγραφα θα πρέπει να αναφέρονται ρητά τα προς εξέταση μαθήματα.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της ΑΠΑ, Κτήριο 46 Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ΤΚ 190 19, Σπάτα.

https://hcaa.gov.gr/el/epikoinonia/online-forms/contact-us (δείτε «Που θα μας Βρείτε» στο κάτω μέρος της σελίδας)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να αποστείλετε email στο pilots.exams@hcaa.gov.gr.

Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ. +30 2109973601 και +30 2109973602.

Ανακοίνωση GDPR

Τα στοιχεία των εξεταζόμενων που υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στα εξεταστικά προγράμματα της Α.Π.Α. συλλέγονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 (Α΄ 137), με τον οποίο η χώρα μας έχει ενσωματώσει στην εθνική της νομοθεσία τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και τις γενικότερες διατάξεις που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η Α.Π.Α. ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΘΕΙ, ΝΑ ΑΝΑΒΑΛΕΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ  Ή ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ.

* Επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

    Φορέας Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί)

        Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

    Κατηγορία Παραβόλου

        Πτυχία/Άδειες

    Τύπος Παραβόλου

        “επιλέξτε τη σωστή περιγραφή παραβόλου”

SHARE