1η Συνάντηση Επιτροπής Ασφάλειας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

1η Συνάντηση Επιτροπής Ασφάλειας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας/27 Ιουλίου 2023

Αθήνα, Ιούλιος 2023

Την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις της Αρχής την πρώτη συνάντηση της Επιτροπής Ασφάλειας της Α.Π.Α., με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τους σημαντικότερους αεροπορικούς οργανισμούς της Χώρας.

Τη συνάντηση χαιρέτισε ο Διοικητής της Αρχής, Δρ. Χρήστος Τσίτουρας, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις προκλήσεις που συνδέονται με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και στο ρόλο που η Επιτροπή Ασφάλειας της Α.Π.Α. καλείται να διαδραματίσει σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας στο διαρκώς εξελισσόμενο αεροπορικό περιβάλλον, ενώ τόνισε ότι η Α.Π.Α., μέσω του εποπτικού της έργου, θα συνεχίσει τον έλεγχο της εφαρμογής των Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών απαιτήσεων με εντατικούς ρυθμούς.

photo2

 

Οι δύο κύριοι ομιλητές, Γ. Κασιμάτης και Κ. Ντούρος, παρουσίασαν τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό (EASA) και Διεθνές (ICAO) Σχέδιο Αεροπορικής Ασφάλειας και την Ετήσια Επισκόπηση Ασφάλειας 2022 που συντάχθηκε από την Αρχή. Επιπλέον, εστίασαν στην ανάγκη καθορισμού των Δεικτών Απόδοσης Αεροπορικής Ασφάλειας και στις απαραίτητες δράσεις, τόσο για την παρακολούθηση του επιπέδου της αεροπορικής ασφάλειας της Χώρας όσο και για τη βελτίωση της «κουλτούρας ασφάλειας», μέσω της αναφοράς περιστατικών από τους αεροπορικούς οργανισμούς.

Το έργο της Επιτροπής, μαζί με την ενεργό συμμετοχή των αεροπορικών οργανισμών, θα αποτελέσει τη βάση για το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Αεροπορικής Ασφάλειας, το οποίο αναμένεται να εκδοθεί από την Α.Π.Α. το τελευταίο τρίμηνο του 2023.

SHARE