logo1

Διευκρινίσεις σε ερωτήσεις της εταιρείας «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και με δ. τ. SKY EXPRESS A.E. επί της υπ΄ αριθμ. Πρωτοκόλλου Α.Π.Α./2332/22/03.08.2022 Απόφασης του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για το διαγωνισμό των άγονων γραμμών.

Με το με αρ. πρωτ. ΑΠΑ/2771/22/16-09-2022 δημοσιεύουμε διευκρινίσεις σε ερωτήσεις επί της διακήρυξης 1/2022 του διαγωνισμού των άγονων γραμμών. Οι παρούσες διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης.

SHARE