safety management

Εθνική Πολιτική Αεροπορικής Ασφάλειας

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εφεξής ΑΠΑ, σύμφωνα με τον συστατικό Νόμο 4757/2020 (Α΄ 240), είναι αρμόδια για την πιστοποίηση, την εποπτεία και επιβολή στον τομέα των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αερολιμένων καθώς και την εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

Η ΑΠΑ για να ανταπεξέλθει στις συνεχείς απαιτήσεις της Πολιτικής Αεροπορίας και να διασφαλίσει την διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας (safety), με στόχο την αύξηση της εμπιστοσύνης στις αεροπορικές μεταφορές, εφαρμόζει και διατηρεί το Ελληνικό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας (Greek Plan for Aviation Safety) και τις αρχές του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας (State Safety Management), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Βασικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 και του Παραρτήματος 19 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).

Για την εκπλήρωση των ανωτέρω η ΑΠΑ:

  1. διασφαλίζει ότι διατίθενται επαρκείς πόροι και προσωπικό για την εκτέλεση των λειτουργιών της,
  2. μεριμνά για το υψηλό επίπεδο του προσωπικού της μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης του, με ιδιαίτερη έμφαση στις έννοιες της διαχείρισης της ασφάλειας,
  3. εποπτεύει την εφαρμογή των συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας των αεροπορικών οργανισμών,
  4. εφαρμόζει εθνικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων, το οποίο βασίζεται στην προληπτική στρατηγική διαχείρισης κινδύνου, μέσω του εντοπισμού των κινδύνων και τη λήψη των απαραίτητων ενεργειών και μέτρων απομείωσής τους,
  5. θεσπίζει σε συμφωνία με τον ICAO, την EASA και τους οργανισμούς τους στόχους για το επίπεδο της ασφάλειας και καθορίζει τις ενέργειες σε εθνικό επίπεδο για την βελτίωση αυτής,
  6. Προωθεί τις αρχές της νοοτροπίας της ασφάλειας στους οργανισμούς και στην γενική αεροπορία και τους ενθαρρύνει να αναφέρουν όλα τα ζητήματα ασφάλειας καθώς και τα σχετικά περιστατικά, μέσα από νέες διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται στην Αρχή χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας.

Η παρούσα ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ανασκοπείται, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τη Διοίκηση, ως προς τη συνεχιζόμενη καταλληλότητά της.

 

Ο Διοικητής ΑΠΑ

Δρ. Χρήστος Τσίτουρας

SHARE