44

160η Συνάντηση Διοικητών Πολιτικών Αεροποριών ECAC, DGCA-160/ Παρίσι/ 23 Μαΐου 2023

12

 

Στις 23 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η 160η Συνάντηση Διοικητών Πολιτικών Αεροποριών χωρών μελών της ECAC. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Διοικητής Δρ. Χρήστος Τσίτουρας και η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας ΑΠΑ, Καλλιόπη Λύκου. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκπροσώπησε στη συνάντηση η Πρέσβης κα Μ. Σαράντη, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος σε ICAO.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν σημαντικά θέματα που αφορούν τόσο στον μελλοντικό σχεδιασμό στρατηγικών της Πολιτικής Αεροπορίας στην Ευρώπη όσο και θέματα που αφορούν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης τοποθετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ICAO, J. C. Salazar ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία των εποπτικών και κανονιστικών δράσεων των Αρχών Πολιτικών Αεροποριών καθώς εισερχόμαστε σε μια εποχή τεχνολογικών και ενεργειακών επαναστάσεων, με γρήγορα βήματα τοποθετώντας το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο κάθε πολιτικής.

Επίσης ο Διευθυντής της Μονάδας Αερομεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής F. Cornelis, ο επικεφαλής του Eurocontrol R. M. Caballero, ο Διευθυντής του Περιοχικού Γραφείου του ICAO στο Παρίσι, N. Rallo αλλά και εκπρόσωπος της EASA τοποθετήθηκαν σε θέματα ανάκαμψης της αεροπορικής κίνησης και πολιτικές στήριξης του τομέα.

Ο Διοικητής της Α.Π.Α. προσεκλήθη από τον επικεφαλής του ICAO J. C. Salazar και τον  Διευθυντής του Περιοχικού Γραφείου του ICAO στο Παρίσι, N. Rallo σε συνάντηση που έλαβε χώρα την ίδια ημέρα στο Παρίσι, για ενημέρωση του Παγκόσμιου Οργανισμού επί σημαντικών θεμάτων της πολιτικής αεροπορίας της Χώρας μας.

13

 

Ο Διοικητής ΑΠΑ Δρ, Χ. Τσίτουρας είχε επίσης διμερείς συζητήσεις με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Eurocontrol. Επόμενες συναντήσεις αλλά και συνέδρια που θα ανακοινωθούν σύντομα, προγραμματίστηκαν στα γραφεία της ΑΠΑ κατά την περίοδο μηνών Ιουλίου έως Σεπτεμβρίου 2023 με τους επικεφαλής ICAO, EASA, EUROCONTROL για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και με στόχο να προαγάγουν από κοινού αποτελεσματικότερες δράσεις και πολιτικές στο χώρο της Αεροναυτιλίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης DGCA/160 τα κράτη μέλη συζήτησαν και τοποθετήθηκαν μεταξύ άλλων σε θέματα και σχεδιαζόμενες δράσεις υποστήριξης της Ουκρανικής πολιτικής αεροπορίας, δράσεις της απερχόμενης Προεδρίας της Σουηδίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ReFuel and SESII+ chapter 4), την υψηλή σημασία του Facilitation ως τομέα της Πολιτικής Αεροπορίας και συμφώνησαν στη δημιουργία προγράμματος ECAC Quality Assessment που θα εκκινήσει το έτος 2024 για τη δημιουργία ικανοτήτων (capacity building) για όλα τα κράτη μέλη. Σε κλειστή συνεδρίαση συζητήθηκαν θέματα στρατηγικού ενδιαφέροντος.

SHARE