ΑΡΧΙΚΗ ανακοίνωση εξέτασης θεωρητικών γνώσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τις εξετάσεις ATPL, CPL, IR

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τις εξετάσεις ATPL, CPL, IR

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους ότι οι ακριβείς ημέρες των εξετάσεων ATPL, CPL, IR Σεπτεμβρίου 2022 είναι ήδη διαθέσιμες στις σχολές κατάρτισης, οι οποίες θα παρέχουν σχετικές αναλυτικές πληροφορίες στον κάθε υποψήφιο.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία, οι μήνες που αναφέρονται σε αυτά, κατά τους οποίους δεν υπήρχαν διαθέσιμες εξετάσεις, δεν υπολογίζονται στο 18μηνο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Παρακαλώ συμβουλευτείτε το συνημμένο οδηγό.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!! για τους εξεταζόμενους

Οδηγίες Εξέτασης 

Επικαιροποίηση 19/09/2022

SHARE